{{currentView.title}}

Cơ sở dữ liệu không gian về nông lâm kết hợp (SCAF) bao gồm các thông tin về hệ thống nông lâm kết hợp được thu thập từ các nông hộ tại 42 tỉnh ở Việt Nam, bao gồm:

 • Phân bố không gian, địa điểm, diện tích thay đổi theo thời gian
 • Đặc điểm về thành phần của hệ thống nông lâm kết hợp (loài cây và phương thức quản lý mô hình)
 • Điều kiện tự nhiên
 • Điều kiện kinh tế – xã hội
 • Thông tin thị trường
 • Môi trường chính sách
 • Vấn đề, thách thức và rủi ro

Trang web này được phát triển để hỗ trợ tìm kiếm và truy vấn thông tin về các hệ thống nông lâm kết hợp. Để bắt đầu tìm kiếm dữ liệu, chọn chức năng “Tìm kiếm” trên thanh công cụ hoặc chọn bất kỳ tỉnh nào hiển thị trên bản đồ

Để biết thêm về SCAF, chọn chức năng Giới thiệu trên thanh công cụ

Bạn cũng có thể đọc thêm về Nông lâm kết hợp


Các đối tác


Dưới sự hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới (ICRAF), trang web SCAF là cơ sở dữ liệu về mô hình nông lâm kết hợp được thu thập từ các nông hộ nhỏ trên 42 tỉnh của Việt Nam.

Cửa sổ trình duyệt được chia làm hai phần. Phần bên trái sẽ hiển thị các thông tin liên quan về các tính năng nông lâm kết hợp. Phần bên phải hiển thị bản đồ của Việt Nam, bao gồm các tính năng đại diện các hệ sinh thái, các tỉnh thành và địa điểm của mô hình nông lâm kết hợp.

 • Cảnh quan và hệ sinh vật sẽ có nhiều điểm tương đồng nếu khu vực đó thuộc cùng một vùng sinh thái
 • Các tỉnh thành được hiển thị bằng màu trên bản đồ dựa vào hệ sinh thái từng khu vực của chúng
 • Ở mỗi tỉnh đã thu thập được dữ liệu đều có địa điểm của mô hình nông lâm kết hợp
 • Những tỉnh nào có màu xám là chưa thu thập được thông tin
 • Bản đồ sẽ được cập nhật/hiển thị phù hợp với những lựa chọn liên quan thông qua các công cụ bên phải


Liên hệ

Lời cảm ơn

Nhóm nghiên cứu:

Nhóm phát triển:

Trang web SCAF được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới (ICRAF) tại Việt Nam với sự giúp đỡ của:

Trang web này được triển khai dưới sự hỗ trợ tài chính từ cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC) trong khuôn khổ dự án phối hợp giữa ASEAN và Thụy Sĩ về Lâm nghiệp xã hội và Biến đổi khí hậu giai đoạn II (AFSCC-II).

Lưu ý

Cơ sở dữ liệu này đang trong quá trình thực hiện. Các thông tin được thu thập thông qua quá trình phân tích các dữ liệu có trước được thực hiện bởi Trung tâm Nông lâm Thế giới. Các thông tin mới sẽ được cập nhật lên trang web sau khi được kiểm tra tính chính xác.

Những dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu chỉ là thông tin thu thập được từ các số liệu thứ cấp và phỏng vấn hộ dân, không phải là đại diện cho nông lâm kết hợp ở địa phương và không nên được sử dụng như là dữ liệu có tính khoa học chặt chẽ. Trong một số trường hợp, có thể không có sự tương đồng giữa các thông tin trong ấn phẩm xuất bản của ICRAF và trong cơ sở dữ liệu do quá trình sửa đổi diễn ra liên tục.

Dữ liệu bản đồ tỉnh được khái quái hóa để cải thiện tốc độ truy cập của người dùng. Các diện tích vùng được hiển thị chỉ mang tích chất tham khảo, không nên dựa vào độ chính xác của biên giới từng vùng.

{{(!showAdminLogin)?'Hiển thị':'Ẩn'}} Quản trị đăng nhập
Xin chào {{user.name}}

a.Thế nào là nông lâm kết hợp?

Nông lâm kết hợp là trồng xen cây lâu năm và cây ngắn ngày, có thể kết hợp thêm với chăn nuôi.

Phương thức canh tác này được áp dụng trên cả đất nông nghiệp và lâm nghiệp để đa dạng hóa sản phẩm nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho người dân.

Lợi ích của nông lâm kết hợp ngoài các sản phẩm thu hoạch từ các hệ thống canh tác và còn cải thiện chất lượng đất, kiểm soát xói mòn, tạo nguồn dự trữ cacbon cũng như che bóng, chắn gió, mưa, sương muối cho những cây trồng dưới tán.

b.Tầm quan trọng của nông lâm kết hợp

Sản xuất nông nghiệp tập trung gây tác động không tốt đến môi trường và thảm thực vật cũng như gây ra những rủi ro vì phụ thuộc vào thị trường. Vì vậy, phương thức sản xuất nông lâm kết hợp với sự tích hợp cây lâu năm với cây hoa màu hoặc nhiều loại cây lâu năm với nhau có thể đảm bảo duy trì lợi ích lâu dài về môi trường cũng như kinh tế do nhiều loại cây trồng mang lại.

Một số lợi ích về sinh kế và môi trường như:

 • Làm phong phú nguồn tài sản của nông hộ nhỏ bằng hệ thống cây trồng – vật nuôi
 • Gia tăng độ phì nhiêu của đất
 • Kết nối nông hộ nhỏ và thị trường tiêu thụ với sản phẩm đầu ra là các loại nông sản, gỗ, thảo dược có giá trị kinh tế cao
 • Cân bằng sức sản xuất và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững
 • Duy trì và tăng cường dịch vụ môi trường trong nông nghiệp như bảo tồn đất và nước, nguồn cacbon dự trữ và đa dạng sinh học

Để có thể hiểu hơn về Nông lâm kết hợp cũng như vai trò của Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới trong việc phát triển canh tác nông lâm kết hợp, bạn có thể xem thêm trên website Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới.

Để lọc/tìm kiếm dữ liệu, vui lòng chọn mục Tìm kiếm trên thanh menu đầu trang hoặc chọn một trong các vùng trên bản đồ.

Nếu bạn tìm ra những điểm mới lạ của công cụ và bạn cảm thấy tâm đắc hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với người khác.Tài liệu hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về trang web SCAF cũng như các tính năng cơ bảnLiên hệChọn kiểu dữ liệu để chỉnh sửa.

Lỗi: {{currentView.error}}
{{currentView.warning}}
Lỗi: {{currentView.editData.error}}
Province features layer file

Chọn dữ liệu để xóa/cập nhật hoặc thêm mới dữ liệu.

{{currentView.editData[key].name}}
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu mới
Tải lên tập tin mới
Hệ thống sẽ tự động ghi đè nếu tập tin tồn tại
Xem trước
Tải lên tập tin mới
Hệ thống sẽ tự động ghi đè nếu tập tin tồn tại
Tải lên tập tin mới
Hệ thống sẽ tự động ghi đè nếu tập tin tồn tại

Công cụ này cho phép so sánh các trường dữ liệu về nông lâm kết hợp từ 42 tỉnh trên cả nước. Thực hiện bằng cách lựa chọn một trong những tuỳ chọn thông thường hoặc tuỳ chọn so sánh nâng cao.

So sánh

So sánh theo thông tin lựa chọn phân loại / lựa chọn đề mục theo các tìm kiếm phổ biến .

So sánh nâng cao

So sánh theo những thông tin chi tiết.

Lựa mô hình nông lâm kết hợp mà bạn muốn so sánh.

Lựa chọn hệ sinh thái mà bạn muốn so sánh.

Chọn tỉnh thành trong vùng sinh thái mà bạn muốn so sánh.

{{ecoregionItem.name}}

Chọn tỉnh thành trong vùng sinh thái mà bạn muốn so sánh.

Lựa chọn tỉnh thành có vùng kết hợp nông lâm nghiệp mà bạn muốn so sánh.

{{agroforestryItem.name}}

Lựa chọn các khu vực kết hợp nông lâm của mỗi tỉnh mà bạn muốn so sánh.

{{provinceItem.name}}

Lựa chọn danh mục thông tin mà bạn muốn so sánh.

Lựa chọn trường danh mục thông tin mà bạn muốn so sánh.

{{categoryItem.name}}
Chọn tất cả
Bỏ chọn

Dựa trên các danh mục thông tin mà bạn lựa chọn, dữ liệu thu thập trong nhiều khoảng thời gian. Lựa chọn thời điểm bạn muốn so sánh.

{{categoryItem.name}}
Chọn tất cả
Bỏ chọn
Không tìm thấy dữ liệu {{categoryItem.name}}.
Hiển thị kết quả theo:

Kết quả tìm kiếm {{aResults.length}} mặt hàng nông lâm nghiệp kết hợp{{aResults.length==1?'':'s'}} và {{pResults.length}} Tỉnh thành {{pResults.length==1?'':'s'}}.

Kết quả tìm kiếm:
 • Số lượng mặt hàng nông lâm nghiệp: {{(currentView.options | filter:{type:'agroforestry'}).length}}
 • Số lượng tỉnh thành: {{(currentView.options | filter:{type:'province'}).length}}
 • Số lượng tỉnh thành chứa cùng một mặt hàng nông lâm nghiệp: {{pResults.length - (currentView.options | filter:{type:'province'}).length}}
 • Số lượng tỉnh thành cùng chứa các mặt hàng nông lâm nghiệp: {{aResults.length - (currentView.options | filter:{type:'agroforestry'}).length}}

Danh sách mặt hàng nông lâm nghiệp và các tỉnh thành được hiển thị phía dưới.Chọn vào một mục để biết thêm thông tin chi tiết.

Lỗi : {{currentView.error}}
Không tìm thấy dữ liệu

Kết quả tìm kiếm {{aResults.length}} mặt hàng nông lâm nghiệp kết hợp{{aResults.length==1?'':''}} và {{pResults.length}} tỉnh thành{{pResults.length==1?'':''}}.

Kết quả tìm kiếm:
 • Số lượng mặt hàng nông lâm nghiệp: {{(currentView.options | filter:{type:'agroforestry'}).length}}
 • Số lượng tỉnh thành chứa cùng một mặt hàng nông lâm nghiệp: {{pResults.length - (currentView.options | filter:{type:'province'}).length}}

Danh sách mặt hàng nông lâm nghiệp và các tỉnh thành được hiển thị phía dưới.Chọn vào một mục để biết thêm thông tin chi tiết.

Lỗi: {{currentView.error}}
Không tìm thấy dữ liệu
Việt nam có những khu vực nông lâm nghiệp ở {{currentView.options.length}} thuộc vùng sinh thái {{currentView.options.length==1?'':''}}. Để xem những hệ sinh thái mỗi tỉnh thành trong các trang về nông lâm kết hợp, lựa chọn hệ sinh thái dưới đây.
Lỗi: {{currentView.error}}
Không tìm thấy dữ liệu
{{currentView.title}} có những khu vực nông lâm ở {{currentView.options.length}} thuộc tỉnh thành {{currentView.options.length==1?'':''}}. Để tham khảo các trang về nông lâm nghiệp, hãy lựa chọn tỉnh thành tương ứng dưới dây.
Lỗi: {{currentView.error}}
Không tìm thấy dữ liệu
{{currentView.title}} có {{currentView.options.length}} vùng nông lâm kết hợp {{currentView.options.length==1?'':''}}. Để xem thông tin thu thập được từ các trang, chọn vùng nông lâm kết hợp dưới đây.
Lỗi: {{currentView.error}}
Không tìm thấy dữ liệu
Vùng trồng {{currentView.title}} có {{currentView.options.length}} tỉnh thành {{currentView.options.length==1?'':''}} trong Việt Nam. Để xem thông tin chi tiết , chọn một trong các tỉnh thành dưới đây.
Lỗi: {{currentView.error}}
Không tìm thấy dữ liệu
Để xem thông tin chi tiết mô hình {{currentView.site.agroforestry.name}} ở {{currentView.site.province.name}}, chọn mục thông tin dưới đây.
Lỗi: {{currentView.error}}
Không tìm thấy dữ liệu
Chọn năm
Thêm dữ liệu của năm...
Thêm dữ liệu
{{key}}
{{subKey}}
{{dataSourceIndicator.Value}} {{dataSourceIndicator.Title}}
{{key}}
{{dataSourceIndicator.Value}} {{dataSourceIndicator.Title}}
Diện tích mô hình nông lâm kết hợp ở mỗi huyện thuộc tỉnh {{currentView.site.province.name}} trong năm {{currentView.distributionMaps[0].Year}}
Phân bổ rải rác ở mỗi huyện thuộc tỉnh {{currentView.site.province.name}}, trong các năm {{currentView.distributionMaps[0].Year}} and {{currentView.distributionMaps[1].Year}}
Phần trăm diện tích của mô hình nông lâm kết hợp trên diện tích đất nông nghiệp mỗi huyện
{{((distributionLegendColor.areaMin!==null)&&(distributionLegendColor.areaMax===null))?'>':''}}{{(distributionLegendColor.areaMin!==null)?distributionLegendColor.areaMin+'%':''}}{{((distributionLegendColor.areaMin!==null)&&(distributionLegendColor.areaMax!==null))?' - ':''}}{{(distributionLegendColor.areaMax!==null)?distributionLegendColor.areaMax+'%':''}}
So sánh
Lựa chọn năm để truy xuất biểu đồ phân phối so sánh
Lựa chọn nút phía dưới để huỷ bỏ biểu đồ phân phối bổ sung
Lớp cơ bản
Lớp bao phủ